Mida mootoriõli valimisel silmas pidada?

Homologatsioon:

Turvatunde mootoriõli kasutamisel annab nii sõltumatute õliorganisatsioonide kui ka autotootja heakskiit.

Spetsifikatsioonid:

Erinevad mootoriõli spetsifikatsioonid on õli tootja poolseks kinnituseks, et toode vastab tootekirjelduses välja toodud parameetritele.

Viskoossus:

Mida näitab numbri- ja tähekombinatsioon mootoriõli etiketil?

Esimene number näitab külmkäivitusomadusi. 0W võimaldab mootori käivitamist ka väga madalatel temperatuuridel, see tähendab, et -35 °C juures peab olema õli dünaamiline viskoossus alla 6200. 25W omakorda tähendab kõige kehvemaid külmkäivitusomadusi.
Külmkäivitus peab olema garanteeritud temperatuuril:
0W       -35°C
5W       -30°C
10W     -25°C
15W     -20°C
20W     -15°C
25W     -10°C

Teine number näitab õli viskoossust töötemperatuuril (100°C juures), mida väiksem on number, seda vedelam on õli töötemperatuuril, kasutusel on alljärgnev numeratsioon:
16, 20, 30, 40, 50, 60

Moodsamad mootorid võimaldavad kasutada järjest vedelamaid õlisid, kuna takistus mootori töös on väiksem, väheneb vedelama õli puhul ka kütusekulu. Õli valides tuleb aga rangelt kinni pidada tootja poolt ette antud parameetritest. Eelkõige on see oluline autode puhul, mis on toodetud pärast 2000. aastat.
Sünteetiline, poolsünteetiline või mineraalõli?

Jällegi on oluline jälgida auto tootja poolt ette antud mootoriõli homologatsiooni ja spetsifikatsiooni, mis peaks mootoriõli etiketil kirjas olema. Sünteetiline, poolsünteetiline ja mineraalmootoriõli on kaubanduslikud väljendid, mis tegelikult ei kohusta õli tootjat sisuliselt mitte millekski ja mis pole ka kuidagi mõõdetavad.